Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. bienquangcaotruongphat.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Sử dụng Cookie
Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian. bienquangcaotruongphat.vn dùng cookie để tiện cho quý khách vào web và không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào về bạn. Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của bạn trên web. Muốn biết thêm về cookie, truy cập web http://www.allaboutcookies.org hoặc tìm hiểu cách loại bỏ cookie khỏi trình duyệt vào http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Bảo mật
Chúng tôi khuyên bạn không nên đưa tiết lộ các thông tin cá nhân dưới hình thức comment bài viết. bienquangcaotruongphat.vn​ không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.
Đặc biệt nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website.

Nếu bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website bienquangcaotruongphat.vn​ nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào điều khoản này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Các Điều khoản dịch vụ & bảo hành sẽ được cập nhật trong hợp đồng

Trang web có thể sử dụng cookie để cá nhân hóa và hỗ trợ điều hướng tối đa cho người dùng bởi trang web này. Người dùng có thể định cấu hình trình duyệt của mình để thông báo và từ chối cài đặt cookie do chúng tôi gửi.

Phương thức & điều khoản thanh toán

Điều khoản & Chính sách bảo hành